Başvuru Koşulları

 

ARAŞTIRMA AMAÇLI ETİK KURUL BAŞVURU ŞARTLARI

1- Form 1-a Form 1-b

2- Form-3

3- Taahhütname

4- Deney  Hayvanları  Kullanma  Sertifikası

5- En Az Üç Adet Konuyla İlgili Bilimsel Makale Tam Metin Fotokopisi

6- Başvuru Dilekçesi

EĞİTİM AMAÇLI ETİK KURUL BAŞVURU ŞARTLARI

1- Form 2-a Form 2-b

2- Form-3

3- Taahhütname

4- Deney  Hayvanları  Kullanma  Sertifikası

5- En Az Üç Adet Konuyla İlgili Bilimsel Makale Tam Metin Fotokopisi

6- Başvuru Dilekçesi

ÖN ÇALIŞMA ETİK KURUL BAŞVURU ŞARTLARI

1- Form-4

2- Form-3

3- Taahhütname

4- Deney  Hayvanları  Kullanma  Sertifikası

5- En Az Üç Adet Konuyla İlgili Bilimsel Makale Tam Metin Fotokopisi

6- Başvuru Dilekçesi

SAHİPLİ HAYVAN  ETİK KURUL BAŞVURU ŞARTLARI

1- Form 1-a Form 1-b

2- Form-3

3- Taahhütname

4-  Form-5

5- Deney  Hayvanları  Kullanma  Sertifikası

6- En Az Üç Adet Konuyla İlgili Bilimsel Makale Tam Metin Fotokopisi

7- Başvuru Dilekçesi

 


Copyright © BAUM 2015