İletişim

 

ADRES:

TELEFON/FAKS:

Doç.Dr. Ergin KARİPTAŞ

AEÜHADYEK  BAŞKANI

 

 

TIP FAKÜLTESİ

0386 280 39 00

0386 280 39 17

Demirel ERGÜN

Veteriner Hekim

AEÜHADYEK Sekreteryası

 

ZIRAAT FAKÜLTESİ

0386 280 4812

 

 


Copyright © BAUM 2015