Araştırma Amaçlı Etik Kurulu Başvuru Formları

 

 

 

Protokol no:

Onay tarihi:

 

T.C.

AHİ EVRAN  ÜNİVERSİTESİ

HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU

ARAŞTIRMA AMACIYLA HAYVAN KULLANMA PROTOKOLÜ

 

FORM 1A : İDARİ BİLGİ FORMU

 

1.     Tarih:

2.                        

3.     Araştırma yürütücüsü:

     

İmzası:

 

3. Canlı hayvan ile çalışacak diğer elemanlar:

A.      

C.      

B.      

D.      

4. Araştırmanın başlığı:      

5. Kullanılacak hayvan tür, ırk ve sayıları:      

       

 

6. Araştırma yürütücüsünün Anabilim Dalı:      

 

7. Araştırmanın yapılacağı yer:      

8. Telefon no:      

 

9. Telefon no:      

 

         

 

10. Araştırmayı destekleyebilecek kuruluş(lar):

   Yoktur                                 

   AEÜ ARAŞTIRMA FONU

Başvuru Tarihi:      

   TÜBİTAK

Başvuru Tarihi:      

   Diğer (Belirtiniz):

 

A.      

Başvuru Tarihi:      

B.      

Başvuru Tarihi:      

11. Projenin süresi              ay

 

     

 

12. Başvuru tipi:

13. Ekleri:

   Yeni başvuru

   Proje metni

   Değişiklik (Eski Protokol No.:      )

   Araştırma protokolü (FORM 2)

 

   Araştırmacı yeterlilik belgeleri

 

14. Bu araştırma bir diploma derecesine yönelik midir?

   Hayır

   Evet

 

 

   Yüksek Lisans

 

 

   Tıpta uzmanlık

 

 

   Doktora

 

 

   Diğer:      

 

Protokol No:

Onay Tarihi:

Araştırma yürütücüsü:

     

İmzası

 

 

FORM 1B : ARAŞTIRMA PROTOKOLÜ

 

Protokole uygulanması olanaklı olamayan bölümleri boş bırakınız.

 

Bölüm A : PROJE TANIMI

A1. Projenin amaçlarını herkesin anlayabileceği şekilde özetleyiniz (Lütfen bu bölümün, uzman olmayan kişilerce de okunacağını unutmayınız):

     

A2. Hayvanlarda yapılacak işlemleri sırasıyla tanımlayınız, gerekçelerini belirtiniz (Gereç ve Yöntem, gruplar ayrıntılı olarak yazılacaktır):

     

 

A3. Deneylerin sonlandırılması (Deney hayvanı için deneyin bitiş şekli) :

 

Deney sonunda ötenazi yapılmayacaktır.

 

Herhangi bir deney yapılmadan ya da tedavi uygulanmadan önce ötenazi yapılacaktır.

 

Belli bir süre yaşatıldıktan sonra ötenazi yapılacaktır:       (Saat/Gün/Ay)

 

Deney protokolünün uygulanmasından sonra ötenazi yapılacaktır.

 

Özgül belirtilerin ortaya çıkmasından sonra ötenazi yapılacaktır. Açıklayınız:       

 

%15’ten fazla kilo kaybı olursa ötenazi yapılacaktır.

 

Genel durum kötüleşirse ötenazi yapılacaktır. Tanımlayınız:      

 

Deneysel işlemlerden sonra hayvan ölebilir. Olası nedenleri açıklayınız:      

 

Araştırma sonunda kesilecektir.

 

Tüketime sunulacaktır.

 

Analiz için kullanılacaktır.

 

Satılacaktır.

 

Tedavi edilecektir.

 

Üretim amaçlı elde tutulacaktır.

 

DİKKAT : Eğer birden çok deney hayvanı türü kullanılacaksa, her tür için ayrı bir sayfa doldurulmalıdır.

A4. Hayvana ait özellikler :

Tür:

Irk/Suş/Hat:

Cinsiyet:

Yaş:           Ağırlık :

     

     

  E    D

                                

 

A5. Araştırma grupları ve sayıları

Araştırma ve kontrol grupları

Grup başına

hayvan adedi

Tekrar

sayısı

Kullanılan toplam

Hayvan sayısı/grup

     

    

    

    

     

    

    

    

     

    

    

    

     

    

    

    

     

    

    

    

     

    

    

    

 

 

A5.1. Araştırmada kullanılacak toplam hayvan sayısı :      adet

 

 

A6.    Araştırmalarda kullanılacak kimyasal/biyolojik maddeler ve farmakolojik ajanlar (yalnızca canlı hayvanda kullanılacaklar yazılmalıdır):

 

Ajan/ Maddeler

Doz

Veriliş

yolu

Hacim

Veriliş

sıklığı

Etki

Süresi

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

A7.    Nöromüsküler bloke ediciler:

Ajan

Doz

Veriliş

yolu

Hacim

Veriliş

sıklığı

Etki

Süresi

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

A8.    Araştırma sırasında ortaya çıkabilecek tehlikeli madde ve/veya durumlar

 

Mikrobiyolojik kontaminasyon riski. Tanımlayınız:      

 

Kanserojen maddeler. Sıralayınız:      

 

Radyoizotoplar. Sıralayınız:      

 

Biyolojik toksinler. Sıralayınız:      

 

Antineoplastik/sitotoksik ajanlar. Sıralayınız:      

 

Diğer ajanlar. Sıralayınız (yoksa belirtiniz) :      

 

Diğer risk faktörleri. Sıralayınız (yoksa belirtiniz)      

 

Bölüm B : ANESTEZİ ve ANALJEZİ

 

B1. Preanastezik-analjezik ya da sedatif ilaçlar

Ajan

Doz

Veriliş

yolu

Hacim

Veriliş

sıklığı

Etki

Süresi

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

B2. Anestezik ajanlar

Ajan

İndüksiyon

dozu

Ek

dozlar

Veriliş

yolu

Yapılacak

işlem

Anestezi altında

Geçen süre

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

B3. Anestezi derinliğinin izlenmesi (uygun seçeneklerin tümünü işaretleyiniz)

 

a. Cilt ya da parmak kıstırma yanıtları

 

b. Palpebra ya da kornea refleksi (kemirgenler için uygun değildir)

 

c. Çene ya da iskelet kası tonusu izlenmesi

 

d. Fizyolojik yanıtın izlenmesi

 

e. Diğer. Açıklayınız :      

B4. İzlenme sıklığı

 

a. Her 2-3 dakikada bir

 

b. Her 4-5 dakikada bir

 

c. Diğer      dakika. Açıklayınız:      

B5. İşlem sonrası (post-op) verilecek analjezik ve trankilizan ilaçlar

Ajan

Dozu

Veriliş

sıklığı

Veriliş

yolu

Tedavi

süresi

Hangi gruptaki

Hayvanlar ?

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Bölüm C : SAĞLIK PARAMETRELERİ

C1. İzlenecek olası değişiklikler

 

a. Vücut ağırlığının %       ‘i kadar kilo kaybı

 

b. Ölüm

 

c. Davranış değişiklikleri. Açıklayınız:      

 

d. Gıda/Yem ve su alımında azalma

 

n. Dispne

 

e. Enfeksiyon

 

o. Hipotermi

 

f. Abse

 

p. Hipertermi

 

g. Dehidratasyon

 

r. Cilt değişiklikleri

 

h. Malnütrisyon

 

s. Parezi/paralizi

 

i. Genel güçsüzlük

 

t. Ataksi

 

j. Diyare

 

u. İnkontinans

 

k. Konstipasyon ya da ileus

 

v. Diürez

 

l. Konvülsiyon

 

y. Diğer. Açıklayınız:      

 

m. Koma

 

z. Hiçbiri

C2. Sağlık değişikliklerini takip etme yöntemleri (uygun şıkların tümünü işaretleyiniz)

 

a. Tartı. Sıklığını yazınız:

 

b. Davranış, aktivite ve postür kontrolü

 

c. Lokalize ağrı ya da rahatsızlık açısından gözleme

 

d. İşlem yapılan bölgenin yapışıklıklar, akıntı, kızarıklı¨ya da şişme açısından izlenmesi

 

e. Hayvanın hareket kabiliyetinde meydana gelen azalmalar

 

f. Günlük gıda/yem ve su tüketiminin izlenmesi

 

g. Diğer. Tanımlayınız:      

C3. Sağlık değişikliklerini saptayacak gözlemlerin sıklığı (sadece bir şıkkı işaretleyiniz)

 

a. Günde bir defa

 

e. Haftada bir

 

b. Günde iki defa

 

f. Diğer. Tanımlayınız:      

 

c. İki günde bir

 

 

 

d. Haftada iki defa

 

 

C4. Hayvanların araştırma protokolünden çıkarılma ölçütleri (uygun şıkların hepsini işaretleyiniz)

 

a. Veteriner Hekimin uygun görmesi (insani nedenler)

 

b. Vücut ağırlığının %15’inden fazla kilo kaybı

 

c. Düzgün yürüyememe

 

d. Düzgün gıda/yem ve su almama

 

e. Ölümler nedeniyle gruplardaki hayvan sayısının azalması

 

f. Uyaranlara belirgin derecede azalmış yanıt verme

 

g. Diğer. Tanımlayınız:      

C5. Araştırma protokolünden çıkarılan hayvanların akıbeti

 

a.             Ötenazi

 

b.         Kesim

 

c.         Ölüm

 

d.         İmha

 

e.         Diğer. Tanımlayınız :      

 

 Bölüm D : KISITLAMA, YOKSUN BIRAKMA ve ÖTENAZİ

 

D1. Kısıtlama (Hiçbir kısıtlama uygulanmayacaksa, rutin seçeneğini işaretleyiniz)

 

a. Rutin

 

b. Rutin dışı

 

 

1. Kısıtlayıcı cihaz kullanımı

 

2. Hayvanların kısıtlandığı süre :     dakika/saat

 

3. Kısıtlayıcı cihaz içinde izin verilen hareketler:

 

 

a. Kısıtlı hareket

 

b. Normal postural pozisyon değiştirme

 

c. Kısıtlı postüral pozisyon değiştirme

 

d. Hiçbir harekete izin verilmiyor

 

4. Rutin dışı kısıtlayıcı cihaz kullanımının gerekçeleri nelerdir? Açıklayınız:      

5. Kısıtlanan hayvanda ortaya çıkabilecek istenmeyen davranış, sağlık ve iyilik hali değişiklikleri nelerdir? Açıklayınız:      

6. Hayvanın kısıtlayıcı koşullara uyum göstermesi için yapılanlar nelerdir? Açıklayınız:      

7. Hayvanın kısıtlayıcı koşullar altında izlenme sıklığı ne olacaktır? Açıklayınız:      

 

 

D2. Özel barınma, koşullama, diyet ve diğer durumlar

 

a. Hiçbir özel koşul uygulanmayacaktır

 

b. Deneylerde aşağıda belirtilen uygulamalar yapılacaktır (geçerli olanların tümünü işaretleyiniz)

 

1. Uzun süreli yüksek/düşük sıcaklığa maruz bırakılma

 

2. Uzun süreli standart dışı nemlilik/kuruluk altında bırakılma

 

3. Uzun süreli standart dışı atmosferik basınca maruz bırakılma

 

4. Uzun süreli standart dışı atmosferde tutulma

 

5. Standart dışı kafeste barındırma

 

6. Uzun süreli standart dışı ışık-karanlık siklusunda tutulma

 

7. 12 saatten daha uzun süre susuz bırakma

 

8. 24 saatten daha uzun aç bırakılma (geviş getiren hayvanlar için 48 saat)

 

9. Diğer. Açıklayınız:      

D3. Ötenazi yöntemleri

 

a. Ötenazi uygulanmayacaktır

 

b. Yüksek doz anestezik

 

c. Anestezi/trankilizan altında dekapitasyon

 

d. Anestezi/tranklizian altında servikal dislokasyon

 

e. Cerrahi sırasında ekssanguinasyon (Kansız bırakma)

 

f.  Baş bölgesine darbe

 

g. Karbon dioksit solutma

 

h. Diğer. Tanımlayınız:      

 

Bölüm E : HAYVAN SAĞLAMA VE BARINDIRMA BİLGİLERİ

E1. Araştırma hayvanlarının kaynağı:

 

a. …….Tıbbi ve Cerrahi Araştırma Merkezi’nden/……………………………............................ sağlanacaktır.

 

b. Diğer bir yasal satıcıdan alınacaktır. Belirtiniz:      

 

c. Bir başka araştırmadan artmıştır. Belirtiniz:      

 

d. Yaban ortamdan izole edilecektir.

 

e. Bağış olarak alınacaktır.

 

f.  Koloni içinde üretilecektir.

 

g. Diğer. Belirtiniz:      

E2. Araştırma hayvanlarının barındırılması:

 

a. ………..Tıbbi ve Cerrahi Araştırma Merkezi /……………………………............................

 

b. Diğer. Belirtiniz :      

E3. Hayvan, E2 maddesinde belirtilen yerden dışarı çıkarılacak mıdır?

 

a. Hayır

 

b. Evet

 

(Eğer yanıtınız evet ise aşağıdaki soruları yanıtlayınız)

 

1. Tüm hayvanlar aşağıda belirtilen yer(ler)e götürülecektir.

Adres:      

 

2. Götürülen yerde yapılacak işlemler şunlardır (Eğer Bölüm B’de belirtilen tüm işlemler burada yapılacaksa “tümü” şeklinde belirtilmelidir):      

 

3. Hayvanının canlı olarak götürülen yerde tutulacağı süre yaklaşık olarak ne kadardır:      

 

Bölüm F:          DENEY HAYVANI KULLANIMININ GEREKÇELERİ VE SEÇİLEN TÜRÜN VE SAYININ UYGUNLUĞU

F1. Bu araştırma için canlı hayvan kullanmak gereklidir; çünkü :

 

a. İncelenen süreçlerin karmaşıklığı nedeniyle daha basit sistemlerde oluşturulması ve model kurulması olanaksızdır.

 

b. İncelenecek sistemin, canlı olmayan modellerde taklit edilebilmesi için yeterli bilgi birikimi yoktur.

 

c. Preklinik araştırmalarda, insan üzerinde denenmeden önce canlı hayvan üzerinde deney yapmak zorunludur.

 

d. Nesli tükenmekte olan yerli gen kaynaklarının korunması amaçlanmıştır.

 

e. Bir yemin biyolojik değerini ortaya koymak amaçlanmıştır.

 

f.  Ürün elde etmek ve hayvanların verim artışı hedeflenmiştir.

 

g. Hayvanla ilgili bilinmeyenlerin araştırılması amaçlanmıştır.

 

h. Hayvan sağlığı açısından araştırmaya uygundur.

 

ı. Diğer :      

 

 

 

F2. Bu hayvan türü seçilmiştir; çünkü :

 

a. Daha önce elde edilen verilerle karşılaştırma yapmayı olanaklı kılan geniş veritabanları bulunmaktadır.

 

b. Aşağıda belirtildiği üzere, önerilen türün anatomik ve fizyolojik özellikleri yapılacak araştırma için yegane uygun modeldir: Açıklayınız:      

 

c. Önerilen tür, bu araştırmanın yapılabilmesi için uygun doku, boyut ve anatomiye sahip ve filogenetik olarak        en düşük olanıdır.

 

d. Bu tür, insandaki durumu simüle etmek için çok uygun bir fizyolojik model oluşturmaktadır.

 

e. Bu projenin köken aldığı önceki araştırmalarda da aynı tür kullanılmıştır.

 

f.  İnsan beslenmesinde tüketim alışkanlıkları göz önüne alınmıştır.

 

g. Denenecek olan yem materyali için en uygun tür olduğu için.

 

h. Bu tür araştırma için en ekonomik ve kolay temin edilebilir olduğu için.

 

ı.  Bu türün aşağıda belirtilen özellikleri araştırma için en uygun seçimdir:

     

 

j.  Diğer:

     

F3. Bu araştırmanın bilime yapabileceği potansiyel katkılar şunlardır:

 

 

 

 

FORMU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ: FORM1-A,  FORM 1-B.

 

 

 


Copyright © BAUM 2015