Araştırma Proje Formu

T.C

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU

........................FAKÜLTESİ

ARAŞTIRMA PROJESİ FORMU

(Form 3)

 

A. PROJE HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A.1-     Araştırma Projesinin Başlığı :

 

A.2-     Proje Yürütücüsü ya da Yürütücülerin Adı, Ünvanı, Kurumu, Bölümü, Anabilim ve Bilim Dalı, Uygulama ve Araştırma Merkezi :

           

A. 3-    Projeyi Teklif Eden Kurum, Bölüm, Anabilim ve Bilim Dalı, Uygulama ve Araştırma  Merkezi :

 

A. 4-    Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihi (Ay ve Yıl Olarak) :

 

A. 5-    Projenin Yürütüldüğü Kurumlar, Bölümler, Anabilim Dalı(Dalları), Bilim Dalı(Dalları),Uygulama ve Araştırma Merkezi(Merkezleri) :

                       

A. 6- Yürütücüler   Dışında  Projede  Görev  Alacak  Öğretim  Elemanlarının  Adı,  Ünvanı,  İmzası,  Kurumu,  Anabilim ve  Bilim Dalı,

Uygulama ve Araştırma Merkezi (Görev alacak öğretim elemanlarının herbirinin imzası gereklidir) :

 

            Ünvanı                        Adı, Soyadı                 Anabilim/Bilim Dalı                             İmza

 

 

B. ARAŞTIRMA GEREKÇESİ VE PLANI

 

B.1-     Projenin Amacı, Ortaya Çıkış Kaynağı (Örneğin Eğitim Programı) (200 kelimeden fazla olmayacak biçimde boşluğa yazılacak) :

 

 

B. 2-    Projenin  Önemi    (Projenin   orjinalliği, getireceği yenilikler ve sonuçları, bunların uygulanabilirliği, vb. konulara değinilecek, bir sayfadan fazla olmayacak biçimde boşluğa yazılacak) :

 

 

B.3-     İlgili Literatürün Işığı Altında Projenin Yeri (Yaklaşık 100 kelime olacak) :

 

           

B.4-     Projenin Kaynağını Oluşturan Literatür Listesi (Eski ve yeni en az 10 literatür, üç literatürün tam metni eklenecektir) :

 

 

C. PROJEDE KULLANILABİLECEK MEVCUT OLANAKLAR

 

C.1-     Proje İçin Gerekli Olup Projenin Yürütüleceği Kurum (Kurumlarda) Bulunan Alet, Cihaz, Laboratuvar, Malzeme ve Fiziki Olanaklar İle Bunların Ne Ölçüde ya da Miktarda Kullanılacakları Hakkında Bilgiler (Gerektiğinde eklenecek)

 

 

D. PROJEDE KULLANILACAK YARDIMCI İNSAN GÜCÜ İLE YENİ TECHİZAT, MALZEME VE ÖTEKİ GEREK VE KAYNAKLAR

 

D.1-  Projede Görev Alacak Öğretim Elemanları Dışında Kadrolu, Sözleşmeli ya da Geçici Personel ile Öğrencilerin:

 

            Adı, Soyadı, Ünvanı

(Projede tahsis edilecek personelin  belli olmaması durumunda öğrenciler için yalnız sayılar, örneğin, 2 Teknisyen, 2 Öğrenci vb. belirtilecek. Gerektiğinde eklenecek)

 

 D.2-    Proje İçin Gerekli Yeni Demirbaş, Araç, Gereç, ve Techizat (Nasıl ve nereden sağlanacakları, ve projeden sonra nasıl kullanılacakları açıklaması ile birlikte gerektiğinde eklenecek)

 

DEMİRBAŞ ARAÇ GEREÇ vb.    BİRİM FİYATI    GEREKÇESİ             TOPLAM BEDEL

           

D.3-     Proje için gerekli yeni malzeme (fiyatları ve gerekçeleriyle birlikte gereğinde eklenecek )

           

            MALZEME TÜRÜ      BİRİM FİYATI          GEREKÇESİ                TOPLAM BEDELİ                

 

D.4-     Projenin Gerektirdiği Yolluklar

 

D.5-     Yeniden Kiralanacak ya da Satın Alınacak Gayrimenkullerin (Gerekçe ve bedelleri belirtilecek)

 

E. PROJENİN GEREKTİRDİĞİ EK GİDERLERİN DAĞILIMI (Döviz olarak yazmayınız)

 (Proje dolayısı ile personel, demirbaş, malzeme vb.nin gerektirdiği giderler yazılacak)

 

 

                                              HARCAMA MİKTARI

                                                                      

E.1-     Personel.............................................................                        

E.2-     Demirbaş Gereç.................................................     

E.3-     Malzeme............................................................                  

E.4-     Seyahat............................................................

E.5-     Kira....................................................................                   

E.6-     Deney Hayvanı..................................................

E.7-     Diğer..................................................................

                                                                                                                                                                          

                                   TOPLAM

                                  

                                   GENEL TOPLAM:

FORMU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ  FORM -3

 


Copyright © BAUM 2015