Eğitim Amaçlı Etik Kurulu Başvuru Formu

Protokol no:

Onay tarihi:

T.C.

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU

 

EĞİTİM AMACIYLA CANLI

HAYVAN KULLANMAK İÇİN UYGULAMA PROTOKOLÜ

 

 

FORM 2A: İDARİ BİLGİ FORMU

 

  1. Tarih:

     

  1. Ders Sorumlusu:

     

İmzası

 

3. Uygulamalara katılacak diğer öğretim elemanları ve personel:

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

4. Verilecek dersin adı ve kodu:      

5. Verilecek dersin dönemi:

6. Ders türü:

 Güz dönemi

 Lisans

 Bahar dönemi

 Yüksek Lisans

 Yaz dönemi

 Doktora

       tarihinden       tarihine kadar kurs

 Eğitim kursu

 Tıpta uzmanlık

 Diğer:      

 Staj/Rotasyon

 

 Diğer:      

         

 

7. Ders sorumlusunun adresi:      

 

8. Uygulamanın yapılacağı yer:      

9. Telefon no:      

 

11. Telefon no:      

 

10. e-Posta:      

 

 

 

         

 

12. Uygulamaya katılacak olan öğrenci sayısı:      

 

13. Başvuru tipi:

14. Ekleri:

 Yeni başvuru

 Ders içeriği

 Değişiklik (Eski Protokol No.:      )

 Uygulama bilgi form(ları) (FORM 2)

 

 Personel yeterlilik belgeleri

 

15.   

 

FORM 2B:  UYGULAMA BİLGİ FORMU

 

DİKKAT: Eğer birden çok hayvan türü kullanılacaksa, her tür için ayrı bir sayfa doldurulmalıdır. Protokole uygulanması olanaklı olamayan bölümleri boş bırakınız.

 

Protokol No:

Onay Tarihi:

Uygulama yürütücüsü:

     

İmzası

 

Bölüm A: DEMONSTRASYON VEYA PRATİK UYGULAMADA YAPILACAKLAR

 

A1.2. Dersin/uygulamanın amaçlarını herkesin anlayabileceği şekilde özetleyiniz

(Lütfen bu bölümün, uzman olmayan kişilerce de okunacağını unutmayınız):      

 

A2. Hayvana ait özellikler :

Tür:

Irk/Suş/Hat:

Cinsiyet:

Yaş:           Ağırlık :

     

     

  E    D

                 

 

A3. Hayvan ile yapılacak çalışma (uygun seçeneklerin tümünü işaretleyini

 a. Temel manüplasyonlar (Tutuş, enjeksiyon, kan alma teknikleri)

b. Edimsel tepki / şartlama çalışmala

 c. Cerrahi operasyon teknikleri (mikrocerrahi dahil

d. Fertilizasyon

e. Organ izole etme teknikleri (biyopsi dahil)

 f. In vivo deneyle

 g. In situ deneyler

 h. Diğer: Tanımlayınız :      

A4. Hayvan ile yapılacak çalışmanın açık adı

 

Hayvan ile yapılacak çalışma

(A3 de belirtilen çalışma(lar) temel alınarak)

Öğrenci grubu başına

hayvan adedi

Öğrenci grup

sayısı

Kullanılan toplam

hayvan sayısı

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Uygulamalara ilişkin gerekli gördüğünüz açıklamaları ek olarak verebilirsiniz. Eğer uygulama aynı hayvana birden

fazla seansta uygulanacak cerrahi işlemleri gerektiriliyorsa en az bir literatür eklemeniz gereklidir.

 

A5. Deneylerde kullanılacak kimyasal/biyolojik maddeler ve farmakolojik ajanlar:

 

Ajan/ Maddeler

Doz

Veriliş

yolu

Hacim

Veriliş

sıklığı

Etki

Süresi

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

A6.   Nöromüsküler bloke ediciler:

Ajan

Doz

Veriliş

yolu

Hacim

Veriliş

sıklığı

Etki

Süresi

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

A7.   Deney sırasında ortaya çıkabilecek tehlikeli madde ve/veya durumlar

 

Mikrobiyolojik kontaminasyon riski. Tanımlayınız:      

 

Kanserojen maddeler. Sıralayınız:      

 

Radyoizotoplar. Sıralayınız:      

 

Biyolojik toksinler. Sıralayınız:      

 

Antineoplastik/sitotoksik ajanlar. Sıralayınız:      

 

Diğer ajanlar. Sıralayınız (yoksa belirtiniz) :      

 

Diğer risk faktörleri. Sıralayınız (yoksa belirtiniz)      

Bölüm B: ANESTEZİ ve ANALJEZİ

B1. Preanastezik-analjezik ya da sedatif ilaçlar

Ajan

Doz

Veriliş

yolu

Hacim

Veriliş

sıklığı

Etki

Süresi

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

B2. Anestezik ajanlar

Ajan

İndüksiyon

dozu

Ek

dozlar

Veriliş

yolu

Yapılacak

işlem

Anestezi altında

Geçen süre

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

B3. Anestezi derinliğinin izlenmesi (uygun seçeneklerin tümünü işaretleyiniz)

 

a. Cilt ya da parmak kıstırma yanıtları

 

b. Palpebra ya da kornea refleksi (rodentler için uygun değildir)

 

c. Çene ya da iskelet kası tonusu izlenmesi

 

d. Fizyolojik yanıtın izlenmesi

 

e. Diğer. Açıklayınız :      

B4. İzlenme sıklığı

 

a. Her 2-3 dakikada bir

 

b. Her 4-5 dakikada bir

 

c. Diğer……dakika. Açıklayınız:      

B5. İşlem sonrası (post-op) verilecek analjezik ve trankilizan ilaçlar

Ajan

Dozu

Veriliş

sıklığı

Veriliş

yolu

Tedavi

süresi

Hangi gruptaki

Hayvanlar ?

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Bölüm C: SAĞLIK PARAMETRELERİ

C1. İzlenecek olası değişiklikler

 

a. Vücut ağırlığının %       ‘i kadar kilo kaybı

 

b. Ölüm

 

c. Davranış değişiklikleri. Açıklayınız:      

 

d. Gıda/Yem ve su alımında azalma

 

n. Dispne

 

e. Enfeksiyon

 

o. Hipotermi

 

f. Abse

 

p. Hipertermi

 

g. Dehidratasyon

 

r. Cilt değişiklikleri

 

h. Malnütrisyon

 

s. Parezi/paralizi

 

i. Genel güçsüzlük

 

t. Ataksi

 

j. Diyare

 

u. İnkontinans

 

k. Konstipasyon ya da ileus

 

v. Diürez

 

l. Konvülsiyon

 

y. Diğer. Açıklayınız:      

 

m. Koma

 

z. Hiçbiri

C2. Sağlık değişikliklerini takip etme yöntemleri (uygun şıkların tümünü işaretleyiniz)

 

a. Tartı. Sıklığını yazınız:

 

b. Davranış, aktivite ve postür kontrolü

 

c. Lokalize ağrı ya da rahatsızlık açısından gözleme

 

d. İşlem yapılan bölgenin yapışıklıklar, akıntı, kızarıklı¨ya da şişme açısından izlenmesi

 

e. Hayvanın hareket kabiliyetinde meydana gelen azalmalar

 

f. Günlük gıda/yem ve su tüketiminin izlenmesi

 

g. Diğer. Tanımlayınız:      

C3. Sağlık değişikliklerini saptayacak gözlemlerin sıklığı (sadece bir şıkkı işaretleyiniz)

 

a. Günde bir defa

 

e. Haftada bir

 

b. Günde iki defa

 

f. Diğer. Tanımlayınız:      

 

c. İki günde bir

 

 

 

d. Haftada iki defa

 

 

C4. Hayvanların çalışma protokolünden çıkarılma ölçütleri (uygun şıkların hepsini işaretleyiniz)

 

a. Veteriner Hekimin uygun görmesi (insani nedenler)

 

b. Vücut ağırlığının %15’inden fazla kilo kaybı

 

c. Düzgün yürüyememe

 

d. Düzgün gıda/yem ve su almama

 

e. Uyaranlara belirgin derecede azalmış yanıt verme

 

 f. Diğer. Tanımlayınız:      

C5. Çalışma protokolünden çıkarılan hayvanların akıbeti

 

  1. Ötenazi

 

  1. Kesim

 

  1. Ölüm

 

  1. İmha

 

  1. Diğer. Tanımlayınız :      

 Bölüm D: KISITLAMA, YOKSUN BIRAKMA ve ÖTENAZİ

D1. Kısıtlama (Hiçbir kısıtlama uygulanmayacaksa, rutin seçeneğini işaretleyiniz)

 

a. Rutin

 

b. Rutin dışı

 

 

1. Kısıtlayıcı cihaz kullanımı

 

2. Hayvanların kısıtlandığı süre :     dakika/saat

 

3. Kısıtlayıcı cihaz içinde izin verilen hareketler:

 

 

a. Kısıtlı hareket

 

b. Normal postural pozisyon değiştirme

 

c. Kısıtlı postüral pozisyon değiştirme

 

d. Hiçbir harekete izin verilmiyor

 

4. Rutin dışı kısıtlayıcı cihaz kullanımının gerekçeleri nelerdir? Açıklayınız:      

5. Kısıtlanan hayvanda ortaya çıkabilecek istenmeyen davranış, sağlık ve iyilik hali değişiklikleri nelerdir? Açıklayınız:      

6. Hayvanın kısıtlayıcı koşullara uyum göstermesi için yapılanlar nelerdir? Açıklayınız:      

7. Hayvanın kısıtlayıcı koşullar altında izlenme sıklığı ne olacaktır? Açıklayınız:      

D2. Özel barınma, koşullama, diyet ve diğer durumlar

 

a. Hiçbir özel koşul uygulanmayacaktır

 

b. Deneylerde aşağıda belirtilen uygulamalar yapılacaktır (geçerli olanların tümünü işaretleyiniz)

 

 

1. Uzun süreli yüksek/düşük sıcaklığa maruz bırakılma

 

 

2. Uzun süreli standart dışı nemlilik/kuruluk altında bırakılma

 

 

3. Uzun süreli standart dışı atmosferik basınca maruz bırakılma

 

 

4. Uzun süreli standart dışı atmosferde tutulma

 

 

5. Standart dışı kafeste barındırma

 

 

6. Uzun süreli standart dışı ışık-karanlık siklusunda tutulma

 

 

7. 12 saatten daha uzun süre susuz bırakma

 

 

8. 24 saatten daha uzun aç bırakılma (geviş getiren hayvanlar için 48 saat)

 

 

9. Diğer. Açıklayınız:      

       

D3. Ötenazi yöntemleri

 

a. Ötenazi uygulanmayacaktır

 

b. Yüksek doz anestezik

 

c. Anestezi/trankilizan altında dekapitasyon

 

d. Anestezi/tranklizian altında servikal dislokasyon

 

e. Cerrahi sırasında ekssanguinasyon (Kansız bırakma)

 

f.  Karbon dioksit solutma

 

g. Diğer. Tanımlayınız:      

 

Bölüm E : HAYVAN SAĞLAMA VE BARINDIRMA BİLGİLERİ

E1. Çalışma hayvanlarının kaynağı:

 

a. …… Tıbbi ve Cerrahi Araştırma Merkezi’nden/……………………………............................ sağlanacaktır.

 

b. Diğer bir yasal satıcıdan alınacaktır. Belirtiniz:      

 

c. Bir başka çalışmadan artmıştır. Belirtiniz:      

 

d. Yaban ortamdan izole edilecektir.

 

e. Bağış olarak alınacaktır.

 

f.  Koloni içinde üretilecektir.

 

g. Diğer. Belirtiniz:      

E2. Çalışma hayvanlarının barındırılması:

 

a. ……. Tıbbi ve Cerrahi Araştırma Merkezi /……………………………............................

 

b. Diğer. Belirtiniz :      

E3. Hayvan, E2 maddesinde belirtilen yerden dışarı çıkarılacak mıdır?

 

a. Hayır

 

b. Evet

 

(Eğer yanıtınız evet ise aşağıdaki soruları yanıtlayınız)

 

 

1. Tüm hayvanlar aşağıda belirtilen yer(ler)e götürülecektir.

Adres:      

 

 

2. Götürülen yerde yapılacak işlemler şunlardır (Eğer Bölüm B’de belirtilen tüm işlemler burada yapılacaksa “tümü” şeklinde belirtilmelidir):      

 

 

3. Hayvanının canlı olarak götürülen yerde tutulacağı süre yaklaşık olarak ne kadardır:      

 

 

 

 

       

Bölüm F: DENEY HAYVANI KULLANIMININ GEREKÇELERİ VE SEÇİLEN TÜRÜN VE SAYININ UYGUNLUĞU

 

F1. Bu çalışma için canlı hayvan kullanmak gereklidir; çünkü:

 

a. İncelenen süreçlerin karmaşıklığı nedeniyle daha basit sistemlerde oluşturulması ve model kurulması olanaksızdır.

 

b. İncelenecek sistemin, canlı olmayan modellerde taklit edilebilmesi için yeterli bilgi birikimi yoktur.

 

c. Preklinik çalışmalarda, insan üzerinde denenmeden önce canlı hayvan üzerinde deney yapmak zorunludur.

 

d. Nesli tükenmekte olan yerli gen kaynaklarının korunması amaçlanmıştır.

 

e. Bir yemin biyolojik değerini ortaya koymak amaçlanmıştır.

 

f.  Ürün elde etmek ve hayvanların verim artışı hedeflenmiştir.

 

ı. Diğer:      

 

 

 

F2. Bu hayvan türü seçilmiştir; çünkü :

 

a. Daha önce elde edilen verilerle karşılaştırma yapmayı olanaklı kılan geniş veritabanları bulunmaktadır.

 

b. Aşağıda belirtildiği üzere, önerilen türün anatomik ve fizyolojik özellikleri yapılacak çalışma için yegane uygun modeldir: Açıklayınız:      

 

c. Önerilen tür, bu çalışmanın yapılabilmesi için uygun doku, boyut ve anatomiye sahip ve filogenetik olarak en düşük olanıdır.

 

d. Bu tür, insandaki durumu simüle etmek için çok uygun bir fizyolojik model oluşturmaktadır.

 

e. Bu projenin köken aldığı önceki çalışmalarda da aynı tür kullanılmıştır.

 

f.  İnsan beslenmesinde tüketim alışkanlıkları göz önüne alınmıştır.

 

g. Denenecek olan yem materyali için en uygun tür olduğu için.

 

h. Bu tür çalışma için en ekonomik ve kolay temin edilebilir olduğu için.

 

ı.  Bu türün aşağıda belirtilen özellikleri çalışma için en uygun seçimdir:

     

 

j.  Diğer:

     

F3. Bu çalışmanın eğitime yapabileceği potansiyel katkılar şunlardır:

FORMU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ: FORM 2-A,  FORM 2-B:

 

 


Copyright © BAUM 2015