Vizyonumuz Misyonumuz

 

MİSYONUMUZ

     Ahi  Evran Üniversitesi’nde deney ve çiftlik hayvanları ile doğada (kara ve denizlerde) yaşayan hayvanlar üzerinde yapılacak olan bilimsel araştırma, test, eğitim, öğrenim gibi temel etkinliklerde kullanılan yöntem ve materyaller ile ilgili minimum etik standartları saptamak, gerektiğinde yeni ilkeler oluşturmak, bunların uygulamalarına ilişkin düzenlemeleri yapmak, etik ilkeler doğrultusunda görüş bildirmek ve araştırma önerilerini bu açıdan değerlendirmektir.

 

VİZYONUMUZ

     Üniversitemizde gerçekleşecek olan  temel, translasyonel veya uygulamalı araştırmalarda; Türlerin korunması, insan ve hayvan sağlığı ve refahı, doğal çevrenin korunması, mesleki becerilerin kazandırılması, sürdürülmesi veya geliştirilmesi için eğitim ve öğretim veren ve bunu amaç edinen, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği ve 2010/63/EU sayılı Bilimsel Amaçlarla Kullanılan Hayvanların Korunmasına İlişkin Avrupa Birliği Direktifleri doğrultusunda faaliyet gösteren etkinliği yüksek bir kurul olmak.  

 

 


Copyright © BAUM 2015