Duyurular

Uygun Model Hayvan Seçimi

Uygun Model Hayvan Seçiminin Önemi

 

Uygun  Model Hayvan Seçiminde; Sonuçları insan yada başka birhayvan türüne uyarlamak amacı ile bir denemede materyal olarak kullanılan hayvan türü/ tipine model hayvan denir. Hipotezingerçekleştirileceği tüm deneysel çalışmalarda, gereksiz hayvan kayıplarının önlenmesi açısından en uygun hayvan modeli tercih edilmelidir. Hayvan modeli tercih edilirken deneysel prosedürünuygulama kolaylığı,   uygulama standardizasyonu,    seçilecek hayvanın barındırma imkânları da dahil birçok husus dikkatten kaçırılmamalıdır.

 Copyright © BAUM 2015