Duyurular

Bulgulara Güvenilirlik

Bulgulara Güvenilirlik ve Tekrar Edilebilirlik 

Bulgulara Güvenilirlik ve Tekrar Edilebilirlik konusu; Deneysel hayvan çalışmalarının en önemli özelliği, sonuçların aynımodelde  ve aynı  deneysel  şartlarda  tekrar edilebilir   olmasıdır. Bu durum hem bulgulara hem de araştırmacıya duyulan güvenilirliği arttırır. Bir deneyde elde edilen verilerin ortalaması, deneyin aynı şartlarda tekraredilmesi durumunda sonuca çok yakın ya da aynı sonuçlar elde edilebilir olmalıdır.

 Copyright © BAUM 2015