Duyurular

İnbred Deney Hayvanları

İnbred  Bireylerin  Seçiminin Avantajları

 

İnbred ( Genetik homojenitesi yüksek olan hayvan) tiplerin  seçilmesi büyüme hızı, vücut ağırlığı ve biyolojik özellikler açısından daha birörnektir. Eğer bir araştırmada inbred hayvanlar kullanılırsa, denekler arası bireysel farklılıklar azalacağı için ölçülen veriler benzer yakınlıkta olacaktır. Bu özellik deneyde daha az hayvan kullanmamızı sağlayacak, istatistiksel açıdan da sorun yaratmayacaktır. Ancak bazı deneysel araştırmalarda, toksisite testlerinde olduğu gibi, belirli derecede genetik farklılığın olması isteneceği (outbred) göz ardı edilmemelidir.

 Copyright © BAUM 2015