Duyuru

Deney Hayvanlarının Fizyolojik Verileri

 

 

DENEY HAYVANLARININ FİZYOLOJİK VERİ TABLOSU

RAT (SIÇAN)

Erişkin vücut ağırlığı: dişi 300 g
Erişkin vücut ağırlığı: erkek    200 g
Doğum ağırlığı 5-6 g
Vücut yüzey alanı 50 g için 230 cm2;
130 g için 250 cm2;
200 g için 325 cm2
Vücut sıcaklığı 35.9-37.5° C
Kromozom sayısı 42
Yaşam süresi 2.5-3.5 yıl
Gıda tüketimi 10g / 100g / gün
Su tüketimi 10-12ml / 100g / gün
GI geçiş zamanı 12-24 saat
Seksüel olgunluk : dişi 65-110 gün (13 hafta)
Seksüel olgunluk : erkek 65-110 gün (13 hafta)
Siklus uzunluğu 4-5 gün
Gebelik süresi 21-23 gün
Postpartum östrus Fertil
Yavru sayısı 6-12
Sütten kesilme 21 gün
Doğurganlık süresi 350-440 gün
Yavru üretimi 4-5 / ayda
Önerilen sıcaklık    18-26° C
Rölatif nem % 40-70
Işık periyodu (aydınlık / karanlık)    12 / 12
Süt içeriği %13.0 yağ,
% 9.7 protein,
%3.2 laktoz
Solunum hızı 70-115 / dak (ort 85)
Tidal volüm 0.6-2.0 mL (ort 1.5)
Dakika ventilasyon 75-130 mL/dak (ort 100)
Oksijen tüketimi 0.68-1.10 mL/g /saat
Kalp hızı 250-450 /dak
Kan volümü 54-70 mL/kg
Kan basıncı 84-134/ 60 mmHg
Eritrosit sayısı 7-10 x 106 /mm3
Hematokrit % 36-48
Hemoglobin 11-18 mg/dL
Lökosit sayısı 6-17 x 103 /mm3
Nötrofil % 9-34
Lenfosit % 65-85
Eozinofil % 0-6
Monosit % 0-5
Bazofil % 0-1.5
Trombosit sayısı 500-1300 x 103 /mm3
Serum protein 5.6-7.6 g/dL
Albümin 3.8-4.8 g/dL
Globülin 1.8-3.0 g/dL
Serum glukoz 50-135 g/dL
Kan üre azotu 15-21 mg/dL
Kreatinin 0.2-0.8 mg/dL
Total bilirubin 0.20-0.55 mg/dL
Serum lipitler 70-415 mg/dL
Fosfolipitler 36-130 mg/dL
Trigliseritler 26-145 mg/dL
Kolesterol 26-82 mg/dL
Serum kalsiyum 3.2-8.5 mg/dL
Serum fosfat .3-8.3 mg/Dl

FARE

Erişkin vücut ağırlığı: dişi 20-40 g
Erişkin vücut ağırlığı: erkek    25-40 g
Doğum ağırlığı 0.5-1,5 g
Vücut yüzey alanı 20 g için 36 cm2
Vücut sıcaklığı 36.5-38°C
Kromozom sayısı 40
Yaşam süresi 1.5-3 yıl
Gıda tüketimi 15 g / 100 g/gün
Su tüketimi 15 mL/100 g/gün
GI geçiş zamanı 8-14 saat
Seksüel olgunluk : dişi 50 gün (7 hafta)
Seksüel olgunluk : erkek 50-60 gün (7 hafta)
Siklus uzunluğu 4-5 gün
Gebelik süresi 19-21 gün
Postpartum östrus Fertil
Yavru sayısı 10-12
Sütten kesilme 21-28 gün
Doğurganlık süresi 7-9 ay
Yavru üretimi 8 ayda
Önerilen sıcaklık    18-26°C
Rölatif nem % 40-70
Işık periyodu (aydınlık / karanlık)    10 / 14
Süt içeriği    %12.1 yağ
% 9.0 protein
%3.2 laktoz
Solunum hızı 94-163 / dak
Tidal volüm 0.09-0.23 mL
Oksijen tüketimi 1.63-2.17 mL/ g / saat
Kalp hızı 325-780 / dak
Kan volümü 76-80 mL/kg
Kan basıncı 13-147/81-106 mmHg
Eritrosit sayısı 7.0-12.5 x 106 / mm3
Hematokrit % 39-49
Hemoglobin 10.2-16.6 mg/dL
Lökosit sayısı 6-15 x 103 /mm3
Nötrofil % 10-40
Lenfosit % 55-95
Eozinofil % 0-4
Monosit % 0.1-3.5
Bazofil % 0-0.3
Trombosit sayısı 160-410 x 103 /mm3
Serum protein 3.5-7.2 g/dL
Albümin 2.5-4.8 g/dL
Globülin 0.6 g/dL
Serum glukoz 62-175 g/dL
Kan üre azotu 17-28 mg/dL
Kreatinin 0.3-1.0 mg/dL
Total bilirubin 0.1-0.9 mg/dL
Kolesterol 26-82 mg/dL
Serum kalsiyum 3.2-8.5 mg/dL

KOBAY

Erişkin vücut ağırlığı: dişi 900-1200 g
Erişkin vücut ağırlığı: erkek 700-900 g
Doğum ağırlığı 60-100 g
Vücut yüzey alanı 400 g için 564 cm2
800 g için 720 cm2
Vücut sıcaklığı 37.2-39.5 °C
Kromozom sayısı 64
Yaşam süresi 4-5 yıl
Gıda tüketimi 6 g/100 g/gün  
Su tüketimi 10 mL/100 g/gün
GI geçiş zamanı 13-30 saat
Seksüel olgunluk : dişi 12 hafta
Seksüel olgunluk : erkek 12 hafta
Siklus uzunluğu 15-17 gün
Gebelik süresi 59-72 gün
Postpartum östrus Fertil
Yavru sayısı 2-5
Sütten kesilme 18-24 gün
Doğurganlık süresi 14 ay
Yavru üretimi 0.7-1.4 /ayda
Önerilen sıcaklık 18-26° C
Rölatif nem % 40-70
Işık periyodu (aydınlık / karanlık)       12 / 12
Süt içeriği %3.9 yağ
% 8.1 protein
%3.0 laktoz
Solunum hızı 42-104 (84) /dak
Tidal volüm 2.3-5.3 mL
Oksijen tüketimi 0.76-0.83 mL / g / saat  
Kalp hızı 230-380 /dak
Kan volümü 69-75 mL/kg
Kan basıncı 80-94 / 55-58 mmHg
Eritrosit sayısı 4.5-7.0 x 106 /mm3
Hematokrit % 37-48
Hemoglobin 11-15 mg/dL
Lökosit sayısı 7-18 x 103 /mm3
Nötrofil % 28-44
Lenfosit % 39-72
Eozinofil % 1-5
Monosit % 3-12
Bazofil % 0-3
Trombosit sayısı 250-850 x 103 /mm3
Serum protein 4.6-6.2 g/dL
Albümin 2.1-3.9 g/dL
Globülin 1.7-2.6 g/dL
Serum glukoz 60-125 g/dL
Kan üre azotu 0.6-2.2 mg/dL
Kreatinin 0.3-0.9 mg/dL
Serum lipitler 25-75 mg/dL
Fosfolipitler 0-145 mg / dL
Trigliseritler 20-43 mg/dL
Kolesterol 5.3-12 mg/dL
Serum kalsiyum 3.0-7.6 mg/dL
Serum fosfat 4.0-6.2 mg/dL

KOYUN

Erişkin vücut ağırlığı: dişi 50-100 kg
Erişkin vücut ağırlığı: erkek    50-150 kg
Doğum ağırlığı 1.5-2 kg
Vücut sıcaklığı 39.5 °C
Yaşam süresi 8-13 yıl
Gıda tüketimi 1-2 kg saman/gün
Su tüketimi ad libitum
Seksüel olgunluk : dişi 18 ay
Seksüel olgunluk : erkek 18 ay
Östrus siklus uzunluğu 16-17 gün
Gebelik süresi 144-151 gün
Yavru sayısı 1-3
Sütten kesilme 60-80 gün
Doğurganlık süresi 4-5 yıl
Önerilen sıcaklık    21°C
Rölatif nem dış çevre
Işık periyodu (aydınlık / karanlık)    12 / 12
Solunum hızı 20 /dak

KEÇİ
Erişkin vücut ağırlığı: dişi 50-85 kg
Erişkin vücut ağırlığı: erkek 50-100 kg
Doğum ağırlığı 1-2 kg
Vücut sıcaklığı 39.5 °C
Yaşam süresi 8-15 yıl
Gıda tüketimi 1 kg saman/gün  
Su tüketimi ad libitum
Seksüel olgunluk : dişi 18 ay
Seksüel olgunluk : erkek 18 ay
Östrus siklus uzunluğu 18-21 gün
Gebelik süresi 145-155 gün
Yavru sayısı 3
Sütten kesilme 3-6 ay
Doğurganlık süresi 4-5 yıl
Önerilen sıcaklık 21°C
Rölatif nem dış çevre
Işık periyodu (aydınlık / karanlık)       12 / 12
Solunum hızı 10-16 /dak

 

 

 

 

 

 

 

TAVŞAN

Erişkin vücut ağırlığı: dişi 2-5 kg
Erişkin vücut ağırlığı: erkek    2-6 kg
Doğum ağırlığı 30-100 g (40 g)
Vücut yüzey alanı 2.5 kg için 1270 cm2
4.8 kg için 3040 cm2
Vücut sıcaklığı 38-39.6 °C
Kromozom sayısı 44
Yaşam süresi 5-6 yıl
Gıda tüketimi 5 g/100 g/gün
Su tüketimi 5-10 mL/100 g/gün
GI geçiş zamanı 4-5 saat
Seksüel olgunluk : dişi 6-9 ay
Seksüel olgunluk : erkek 6-9 ay
Siklus uzunluğu İndüklenen ovülasyon
Gebelik süresi 29-35 gün
Postpartum östrus Yok
Yavru sayısı 4-10
Sütten kesilme 4-6 hafta
Doğurganlık süresi 1-3 yıl
Yavru üretimi 4-6 / ayda
Önerilen sıcaklık    16-21 °C
Rölatif nem % 40-60
Işık periyodu (aydınlık / karanlık)    14 / 10
Süt içeriği %12.2 yağ
% 10.4 protein
%1.8 laktoz
Solunum hızı 32-60 /dak
Tidal volüm 4-6 mL/kg
Oksijen tüketimi 0.47-0.85 mL/g/saat
Kalp hızı 130-325 /dak
Kan volümü 57-65 mL/kg
Kan basıncı 90-130 / 60-90 mmHg
Eritrosit sayısı 4-7 x 106 /mm3
Hematokrit % 36-48
Hemoglobin 10-15.5 mg /dL
Lökosit sayısı 9-11 x 103 /mm3
Nötrofil % 20-75
Lenfosit % 30-85
Eozinofil % 0.4
Monosit % 1.4
Bazofil % 2.7
Trombosit sayısı 250-270 x 103 /mm3
Serum protein 5.4-7.5 g/dL
Albümin 2.7-4.6 g/dL
Globülin 1.5-2.8 g/dL
Serum glukoz 75-150 g/dL
Kan üre azotu 17-23.5 mg/dL
Kreatinin 0.8-1.8 mg/dL
Serum lipitler 0.25-0.74 mg/dL
Fosfolipitler 75-113 mg/dL
Trigliseritler 124-156 mg/dL
Kolesterol 35-53 mg/dL
Serum kalsiyum 5.6-12.5 mg/dL
Serum fosfat 4.0-6.2 mg/dL

HAMSTER

Erişkin vücut ağırlığı: dişi 85-130 g
Erişkin vücut ağırlığı: erkek 95-150 g
Doğum ağırlığı 2 g
Vücut yüzey alanı 125 g için 260 cm2
Vücut sıcaklığı 37-38° C
Kromozom sayısı 44
Yaşam süresi 18-24 ay
Gıda tüketimi 10-12 g / 100 g /gün  
Su tüketimi 8-10 mL/100 g/gün
Seksüel olgunluk : dişi 10-14 hafta
Seksüel olgunluk : erkek 6-10 hafta
Siklus uzunluğu 4 gün
Gebelik süresi 15-16 gün
Postpartum östrus İnfertil
Yavru sayısı 5-9
Sütten kesilme 20-25 gün
Doğurganlık süresi 10-12 ay
Yavru üretimi 3-4 / ayda
Önerilen sıcaklık 18-26° C
Rölatif nem % 40-70
Işık periyodu (aydınlık / karanlık)       14 / 10
Süt içeriği %12.0 yağ
% 9.0 protein
%3.4 laktoz
Solunum hızı 35-135 /dak
Tidal volüm 0.6-1.4 mL
Oksijen tüketimi 0.6-1.4 mL/g/saat
Kalp hızı 250-500 / dak
Kan volümü 78 mL/kg
Kan basıncı 150 /110 mmHg
Eritrosit sayısı 6-10 x 106 /mm3
Hematokrit % 36-55
Hemoglobin 10-16 mg/dL
Lökosit sayısı 3-11 x 103 /mm3
Nötrofil % 10-42
Lenfosit % 50-95
Eozinofil % 0-4.5
Monosit % 0.3
Bazofil % 0.1
Trombosit sayısı 200-500 x 103 /mm3
Serum protein 4.5-7.5 g/dL
Albümin 2.6-4.1 g/dL
Globülin 2.7-4.2 g/dL
Serum glukoz 60-150 g/dL
Kan üre azotu 12-25 mg/dL
Kreatinin 0.91-0.99 mg/dL
Total bilirubin 0.25-0.60 mg/dL
Kolesterol 25-135 mg/dL
Serum kalsiyum 5-12 mg/dL
Serum fosfat 5.3-8.3 mg/dL

KEDİ

Erişkin vücut ağırlığı: dişi 2.5 kg
Erişkin vücut ağırlığı: erkek    3.5 kg
Doğum ağırlığı 125 g
Vücut sıcaklığı 38.1-39.2°C (38.6°C)
Kromozom sayısı 38
Yaşam süresi 12-16 yıl (en fazla 28 yıl)
Gıda tüketimi 100-200 g/gün
Su tüketimi 100-200 mL/gün
Seksüel olgunluk : dişi 10-15 ay
Seksüel olgunluk : erkek 10-15 ay
Doğum sezonu Ocak-Ekim
Östrus Siklus uzunluğu 2-3 hafta
Östrus Siklus tipi Poliöstrus
Östrus süresi 3-6 gün
Ovülasyon zamanı 25-50 saat (koitus sonrası)
Ovülasyon hızı 4 ovum
Yalancı gebelik Bilinmiyor (6 hafta)
Gebelik süresi 58-65 gün
Yavru sayısı 3-5
Sütten kesilme 3-8 hafta
Doğurganlık süresi 5-8 yıl
Önerilen sıcaklık    18-29 °C
Rölatif nem % 40-60
Işık periyodu (aydınlık / karanlık)    12 / 12
Solunum hızı 26 / dak
Tidal volüm 34 (20-42) mL
Dakika volümü 0.96 L/dak
Kalp hızı 110-140 / dak
Kan volümü 7.3-65.7 (55.5) mL/kg
Plazma 4.6-52.0 (40.7) mL/kg
Kan basıncı 120 / 75 mmHg
Eritrosit sayısı 5-10 x 106 /mm3
Hematokrit % 30-45 (erişkin)
% 24-34 (genç)
Hemoglobin 8-15 mg/dL
Retikülosit sayısı %0.1
MCV 39-55 ft
MCHC 30-36 g/dL
Lökosit sayısı 5.5-19.5 x 103 /mm3
Nötrofil % 35-75 (2.5-12.5)
Lenfosit % 20-55 (1.5-7)
Eozinofil % 2-12 (0-0.75)
Monosit % 1-4 (0- 0.85)
Bazofil Nadir
Trombosit sayısı 3-7 x 105 /mm3
Serum protein 6.0-7.5 g/dL
Fibrinojen 150-300 mg/dL
Tam kan pH 7.35 (7.24-7.40)
İdrar pH 5.5-7.5
İdrar Normal spesifik gravitesi    1.030 (1.018-1.050)
İdrar En fazla spesifik gravitesi    1.060
İdrar Volümü 22-30 mL/kg

KÖPEK

Erişkin vücut ağırlığı: dişi 6-25 kg
Erişkin vücut ağırlığı: erkek    6-25 kg
Doğum ağırlığı 300-500 g
Vücut sıcaklığı 37.9-39.9°C (38.9°C)
Kromozom sayısı 78
Yaşam süresi 12-14 yıl (en fazla 20 yıl)
Gıda tüketimi 30 g/kg/gün
Su tüketimi 100-400 mL/gün
Seksüel olgunluk : dişi 14-18 ay
Seksüel olgunluk : erkek 14-18 ay
Doğum sezonu Tüm yıl boyunca
Östrus Siklus uzunluğu 16-56 hafta
Östrus Siklus tipi Monöstrus
Östrus süresi 9-10 gün
Ovulasyon zamanı 2-3 gün post östrus
Ovulasyon hızı 6-8 ovum
Yalancı gebelik Yaygın (60 gün)
Gebelik süresi 59-68 gün
Yavru sayısı 1-12
Sütten kesilme 3-8 hafta
Doğurganlık süresi 6-14 yıl
Önerilen sıcaklık    18-29°C
Rölatif nem % 30-70
Işık periyodu (aydınlık / karanlık)    12 / 12
Solunum hızı 22 / dak
Tidal volüm 251-432 mL
Dakika volümü 4.1-6.1 L/dak
Kalp hızı 7-160 /dak
Kan volümü 76.5-107.3 (94.1) mL/kg
Plazma 43.7-73 (55.2) mL/kg
Kan basıncı 112 / 56 mmHg
Eritrosit sayısı 5.5-8.5 x 106 /mm3
Hematokrit % 37-55 (erişkin)
% 25-34 (genç)
Hemoglobin 12-18 mg/dL
Retikülosit sayısı %0-1.5
MCV 60-77 ft
MCHC 19.5-24.5 g/dL
Lökosit sayısı 6-17 x 103 /mm3
Nötrofil % 60-70 (3-11.4)
Lenfosit % 12-30 (1-4.8)
Eozinofil % 2-10 (0.1-0.75)
Monosit % 3-10 (0.15-1.35)
Bazofil Nadir
Trombosit sayısı 2-9 x 105 /mm3
Serum protein 6.0-7.5 g/dL
Fibrinojen 150-300 mg/dL
Tam kan pH 7.36 (7.32-7.42)
İdrar pH 5.5-7.5
İdrar Normal spesifik gravitesi    1.025 (1.018-1.050)
İdrar En fazla spesifik gravitesi    1.080
İdrar Volümü 25-41 mL/kg vücut ağırlığı / gün

 Copyright © BAUM 2015