Duyurular

Tür Seçimini

Deney Hayvanı Kullanımında Tür Seçiminin

Önemi

 

Deneysel araştırmalarında hayvan seçiminde tür ve soy bazında düşünmek gerekir. Çünkü her araştırmayı her hayvan türünde ya da soyunda yapmak mümkün olmayabilir. Bu nedenle, çalışmaya başlamadan önce hangi hayvan türünün, hatta o türün içindeki hangi soyun çalışmaya en uygun olduğu saptanmalıdır. Seçilecek tür, insandaki durumu taklit etmek için çok uygun bir model oluşturmalıdır.Türe  seçiminde ; türe özgü şu parametreler incelenmelidir:

1-Fizyolojik özellikler; yaşam alanları, nabız ve soluk sayısı, toplam kan miktarları, deney süresince öldürmeden alınabilen kan miktarı ve bölgeleri, kan parametre özellikleri (biyokimyası gibi), injeksiyon bölgesi ve o bölgelere verilebilecek maksimum madde volümü, çıkardığı idrar miktarı, günlük içtiği su miktarı, dışkı özelliği, biyoloji ve üreme fonksiyonlarının iyi bilinmesi gerekir.

2-Hayvanların yaşam şekilleri ve davranışları dikkate alınmalıdır

3- Anatomik özellikler; yapılacak çalışmaya anatomik yapı olarak uygunluk, hayvan büyüklüğü, organ yapısı ve modele uygunluk, türler arası anatomik farklılıklar, özel anatomik eksiklerden faydalanma (sıçanda safra kesesi olmaması) gibi özellikler incelenmelidir. Küçük hayvanların; maliyeti, tutulmaları, bakım ve barındırma, üretim kolaylıkları açısından birçok avantajları vardır. Büyük hayvanlar ise cerrahi teknikler, i.v. injeksiyon, kan alma, örnek alma gibi durumlarda avantaj sağlamaktadır.

 Copyright © BAUM 2015