Duyurular

İnbreed Hayvan Deneyleri

İnbreed Deney Hayvanları

    İnbreed bireyler hepsi genetik olarak aynıdır. Erkek ve dişi kardeşlerin çiftleşmesiyle oluşan ardışık 20 veya daha fazla jenerasyonunun sonucudur. İnbreed soylar oldukça uzun süre stabildir; İnbreed soyla yapılan çalışma 10 yıllık zamanda tekrarlanabilir; hayvanlar genetik olarak daima aynıdır. Elektroforez, serolojik tanımlayıcılar ve deri grefleri İnbreed soyları genetik izlemede kullanılır. 

 Copyright © BAUM 2015